سلماسلما، تا این لحظه: 6 سال و 8 ماه و 14 روز سن داره

سَلما، یه بچه شیعه

1